Modré pondělí, Šedivé úterý

Tyto dny měly pouze své názvy a mimo mše svaté se žádné obřady nekonaly. Při mši svaté se čte v pondělí evangelium o ženě, jež pomazala vonnou mastí nohy Páně. Vše začíná až příštím dnem.