Úvod

Smrt nesem ze vsi
léto, léto do vsi,
a ty svatá Markéto,
dej nám pozor na žito,
i na všecko obilí,
co nám pán Bůh nadělí,
na zahradě, na poli,
pod kameny housátka,
za kamny koťátka,
a ve stáji hříbátka.
( z Roudnicka)

V březnu nastává pro mne nejkrásnější roční období. Z chladných zimních mraků poprvé vysvitnou hřejivé sluneční paprsky, začíná se zelenat tráva, pučet stromy a probouzejí se i první živočichové. Přichází jaro! Po dlouhé době spánku a půstu, kdy vše živé jakoby čerpalo síly, je zde doba nového zrození. Najednou je všude plno života, radosti a příroda přímo hýří všemi barvami. Lidé mají potřebu družit se, poděkovat přírodě za její dar, a tak se radostně zapojují do tradičních oslav příchodu jara -Velikonoc.

Velikonoce jsou nedílnou součástí našeho kalendářního roku. Bohužel, mnoho lidí k tomuto svátku jara přistupuje samozřejmě, aniž by si uvědomili jeho původ, záměr a poselství pro další naše generace.

Já jsem vyrostla na vesnici, kde se tento svátek slavil a stále slaví v tradiční podobě. Muži chodí na pomlázkovou obchůzku, ženy a dívky zdobí vajíčka, děti při hodování odříkávají koledy a mladé dívky váží na pomlázky pentle. Měla jsem možnost vyzkoušet si několik technik zdobení kraslic, což mi velmi učarovalo. Touto prací bych chtěla obohatit nejen sebe, ale hlavně děti, ke kterým mám jako jejich učitelka povinnost rozšiřovat jejich vědomosti a dovednosti. Chtěla bych přispět k připomenutí odkazu tohoto svátku, hledat jeho prvopočátky a zároveň se i podívat na jeho dnešní podobu. Jako učitelka bych také chtěla uvést možnosti zpestření velikonočních svátků ve školní praxi.

K této práci mě také motivovala organizace ,,Asociace malířů a malířek České republiky“, která má sídlo ve vesnici Libotenice, ve které žiji. Měla jsem možnost poznat mnoho lidí z této organizace. Jejich nadšení pro tradiční zdobení kraslic ve mně vzbudilo velký zájem o tuto činnost i o ostatní zvyky týkající se velikonočních svátků. Sama jsem si také vyzkoušela několik technik zdobení kraslic a musím říci, že jsou to činnosti, které vyžadují velkou dávku zručnosti a také trpělivosti. Tímto se skláním nad všemi, kteří toto umění ovládají.

V mé práci vysvětlím jednotlivé dny velikonočních svátků, připomenu způsoby zdobení kraslic a významy některých znaků na nich či původ jednotlivých barev. V další části bych chtěla zmínit několik osobností Podřipska, které se věnují činnostem na záchranu lidového umění spjatého s Velikonocemi. V závěru práce uvedu projekt výtvarných prací k přiblížení a zpestření oslav svátků jara, se snahou o uchování tradic a úctě k předkům a jejich tvorbě. Připojím několik pracovních listů na dané téma.

Snažila jsem se nashromáždit co nejvíce informací a vytvořit dílo, které by bylo přínosem nejen pro mne, ale i pro další čtenáře.