Druhá postní neděle – pražná, sazometná

Druhou neděli se hospodáři scházívali, aby rokovali o zemědělských pracích. K pohoštění jim ženy chystaly starodávný postní pokrm ,,pražmo“. Bylo to jídlo upravené z nedozrálých zrn obilí, z upražených i neopálených klasů. Dokladem obliby tohoto jídla jsou četné archeologické nálezy velkých pražnic.

Druhá postní neděle byla také dnem, kdy se smýčilo, bílilo, uklízelo, mylo nádobí, proto také nese název sazometná. To vše činili naši předkové právě tak, jako my dnes, aby připravili svá obydlí na uvítání jara čistotou.