Pátá postní neděle – smrtná

Neděle smrtelná či smrtná ( někde také černá ) byla těsně před Velikonocemi. Ve slovanském světě byl obecně rozšířen zvyk vynášení smrti (Morena, Mařena, smrtholka). Přestože tento obřad patřil k nejrozšířenějším, byl jedním z nejvíce zakazovaných. Písemné doklady o tom jsou už ze 14. století. Jde totiž o obyčej předkřesťanský, pokládáme ho dokonce za přežitek pohanský, kdy byl nejspíše spojen s koncem zimy a začátkem jara. Ale vidíme, že byl tak pevně zakotven v srdci lidu, že jej církev nikdy zcela nevymýtila. Ve středověku to byl ještě vážný zvyk dospělých, později jsou aktéry tohoto obyčeje děti a mládež.

Figurína nesená na tyči byla nejčastěji zhotovená ze slámy a z hadrů. Na sobě měla bílou režnou košili nebo ženské šaty, na krku pověšené korále z výdumků vajec a hlemýžďů (vyjadřující smrt), obličej pomalovaný barvou a dozdobena pentlemi a papírovými kytičkami. Pak byla v čele průvodu, za popěvků vynesena z vesnice ven. Zde byla podle zvyků toho kterého kraje vhozena oblečená, či svlečená do vody nebo spálená, jinde svržena ze skály nebo zahrabána do země.