Třetí postní neděle – kýchavá

Pověry jsou sice jen pověry, ale říkalo se, že kdo v tuto neděli třikrát za sebou kýchne, bude celý rok zdráv. V jiném kraji však měl tento název zcela jiné vysvětlení. Kolikrát kýchneš – tolik roků budeš žít, ale i kolikrát kýchneš – za tolik let umřeš. Někdy se s touto nedělí spojují původy pozdravů: ,, Pozdrav Pán Bůh. Pomoz Pán Bůh. Pomáhejž Pán Bůh. Pán Bůh rač pozdravit.“